Главная страница Система качества
 
поиск на сервере      карта сервера      регистрация
 
 
 
Главная страница>>Главная страница >> Offshore Offer >> Offshore Offer (fin)


Tarjous:
Yritys Neosystems Severo-Zapad Ltd (Petroskoi, Karjala, Venajan luoteisosa) etsii partnereita ulkomailta. Me tarjoamme palvelujamme off-shore-ohjelmiston kehityksen alalla.
Yhteistoiminnan mahdollisuudet ovat:
  • Tuotanto-, kauppa- ja palveluyrityksille – tilattujen ratkaisujen kehittaminen – vaatimuksien dokumentoimisesta kayttoonottoon. Projektin toteuttaminen on mahdollista yrityksemme tarjoamana kokonaispalveluna tai yhteistyossa teidan omien IT-asiantuntijoiden kanssa.
  • IT-yrityksille, jotka etsivat lisaresursseja ja kustannusminimointia – meidan asiantuntijamme osallistuvat projekteihinne joukon jasenina, avustavat  projektin tiettyjen osien lapiviemisessa tai asiantuntijamme suorittavat koko projektin kokonaispalveluna.
  • IT-yrityksille, jotka etsivat paasya Venajan markkinoille – tarjoamme apua ohjelmiston lokalisointiin ja sovelluttamiseen Venajan lainsaadantoon, edistamisen palveluja.

Tama aloite on kehitystyon ja kasvun aikaansaannos. Tavoitteenamme on loytaa kasaantuvan potentiaalin kayttoa  uusilla yritykselle aloilla. Meidan ensisijaisena paamaaranamme ulkomailla on tarjota kehitystyota Windows-ohjelmistoymparistossa. (NET.Framework 2.0, SQL Server 2005, SharePoint Services). Yrityksesta:
Yritys Neosystems Severo-Zapad Ltd on  Petroskoissa - Karjalan paakaupungissa Venajan louoteisosassa (Suomen rajan laheisyydessa). Meidan yrytyksemme on yksi ensimmaisista IT-yrityksista Karjalassa ja on toiminut alalla yli 15 vuotta. Yrityksen toimiala on konsultointi ja bisnesprosessien automatisointi.
 • Toiminnan perussuunnat:
  • Kehitystyo
   • Tilattujen ratkaisujen kehittaminen
   • Massa-kayton ratkaisujen kehittaminen
  • Ohjelmistojen kayttoonotto
   • Omien tilattujen ratkaisujen kayttoonotto
   • Omien massa-kayton ratkaisujen kayttoonotto
   • Sivutuottajien standardiratkaisujen kayttoonotto
  • Konsultointi
   • IT-Konsultointi
   • Bisnesprosessien optimointi
   • Kirjanpidon ja Hallinnon seminaarit
  • Infrastruktuuri
   • Verkkoinfrastruktuurin kehittaminen ja kayttoonotto
   • Tietoverkkoinfrastruktuurin kayttoonotto
   • Turvainfrastruktuurin kehittaminen ja kayttoonotto

Yrityksessa toimivat seka ohjelman kehittajat etta ekspertit erikoisalalla (kirjanpito, omakustannusarvo, tuotanto,logistiikka), henkilokunnassa on yleensa 50 ihmista. Yritys Neosystems on suurin bisnesratkaisujen toimittaja alueella ottaen huomioon patevien asiantuntijoiden lukumaara, projektien maara ja projektien haasteellisuus.

Meidan asiakkaamme:

Meidan yrityksellamme on satoja jarjestoja seka Karjalassa etta muilla Venajan alueilla mukaanlukien syrjaiset alueet. Meilla on kattava kokemus syrjaisissa IT-projekteissa ja tietojarjestelmien huollossa. Meidan paatoimialanamme asiantuntijoiden tarkastustoiminnassa on bisnesprosessien automatisointi puunhankinta-, puunjalostus- , sellu ja paperiteollisuuden yrityksissa.Me olemme kehittaneet ja sertifioineet painostuotteita seuraaville yrityksille: Neosystems: Sahalaitos, Neosystems: Paperiteollisuus ja muita.

Yrityksemme asiakkaat ovat:
 • Sellu ja paperitehdas: Segezha SPT, Sokol SPT, Vyborg Sellu, Syas SPT
 • Puunjalostustehtaat: Segezha puunjalostustehdas, Karelia DSP (lastulevytehdas Karhumaen lahella, Karjala), Swedwood Karjala (IKEA:n tuotanto-osasto Kostamuksessa), Karhumaen Sahalaitos.
 • Puunhankintatehtaat: Ladenso (Stora-Enson holdingyhtio), Olonets-les (tuotanto-osasto Pitkarannassa), Segezha SPT:n ryhman puunhankintatehtaat, Metsaliito Podporozhiessa (Metsaliiton tuotanto-osasto  Podporozhiessa), Udimskoe puunhankintatehdas (Cotlas SPT:n ryhma)

Toiminnan lisatoimialanamme on kauppaliikkeiden toiminnan optimointi ja kokonaisoptimointi. Yrityksemme palvelut sisaltavat ratkaisut tilauksien, varaston, toimituksien, myynnin analyysin valvonnalle. Me olemme kehittaneet erikoisratkaisun niille yrityksille, jotka kayttavat kauppa-agentteja toiminnassaan. Se ratkaisu sisaltaa moduulin taskutietokoneella tyota varten ja korporaativerkostossa. Seuraavat yritykset kayttavat meidan tuotteitamme ja palvelujamme talla alalla:
 • Bonton (yksinoikeutettu alkoholituotteiden  paikallistuotannon markkinoija)
 • Indigo (Pepsi Co:n alueellinen markkinoija)

Sertifikaatit:
 • Yrityksen toiminta on todistanut  standardin ISO 9001:2000 mukaan
 • Yritys on sellaisen suuren ohjelmiston tuottajien kuten  Microsoft, 1C and ESET partneriverkoston jasen.
 • Yritys on Venajan luoteisosan suurien konsulttiryhmien luokituksen osaanottaja.
    Назад Вперед    
     Neosystems Development_new.pdf